آرشیو [name]

در این ویدئو می توانید ویدئویی را مشاهده کنید که تجهیزات دندانپزشکی سعیدی در رسانه ها را مشاهده کنید.  
سه‌شنبه, مارس ۱۰, ۲۰۲۰ - ۱۸:۱۱
در این صفحه می توانید ویدئویی از تجهیزات سیار دندانپزشکی سعیدی در مستند لانو را مشاهده کنید.  
سه‌شنبه, مارس ۱۰, ۲۰۲۰ - ۱۸:۱۳
تجهیزات سیار پزشکی در مستند لانو در سیمای ملی  
سه‌شنبه, مارس ۱۰, ۲۰۲۰ - ۱۸:۱۴
خراسان شمالی نوروز ۹۶ منتظران ظهور  
سه‌شنبه, مارس ۱۰, ۲۰۲۰ - ۱۸:۱۴