راه اندازي يونيت دندانپزشكي سيار در مدارس كاشان

راه اندازي يونيت دندانپزشكي سيار در مدارس كاشان

خبرنگار كيهان: براي نخستين بار در كشور يونيت دندانپزشكي سيار با صرف هزينه ۱۰۰ ميليون ريال در مدرسه دخترانه قريشي كاشان راه اندازي شد.    رئيس دانشگاه علوم پزشكي كاشان، راه اندازي اين يونيت را در مدارس حائز اهميت خواند و گفت: اگر اين طرح پيگيري شود در آينده نيازي به دندان پزشك نخواهد بود.    محمدرضا نيكبخت، بحث پركردن شيارهاي دندان را كه تخريب دندان ها را به دنبال دارد، مهم خواند و افزود: با اجراي اين طرح در مدارس شهرستان ۳۱ هزار دانش آموز ابتدايي گروه سني ۶ تا ۱۲سال تحت پوشش قرار گرفته و در آينده به دليل داشتن دندان هاي سالم به دندانپزشك مراجعه نخواهند كرد.    وي، راه اندازي يونيت دندان پزشكي سياردر مدارس شهرستان كاشان را اولين طرح در سطح كشور خواند و اظهار داشت: به زودي يونيت دندان پزشكي سيار در مدارس شهرستان آران و بيدگل نيز راه اندازي خواهد شد.

منبع خبر: سایت مگ ایران

افزودن دیدگاه جدید